O NAS

Firma INSPE-PROJEKT jest obecna na rynku usług geoinformatycznych od roku 2004.

Naszymi pracownikami są profesjonaliści, dla których tworzenie coraz lepszych i efektywniejszych rozwiązań stanowi także doskonałą szansę na rozwój własnych umiejętności i osiąganie zadowolenia z pracy. To z kolei przekłada się na wysoką jakość oferowanych rozwiązań.

Do naszych codziennych obowiązków należy monitorowanie rynku, zarówno pod kątem pojawiających się nowości technologicznych, jak również zmian dotyczących uwarunkowań prawnych. Reagując na te zmiany, dokonujemy uaktualnień naszych systemów lub przystępujemy do opracowania zupełnie nowych rozwiązań.

Przy podejmowaniu nowych tematów korzystamy z wiedzy doświadczonych specjalistów. Takie połączenie sił pozwala nam na zaoferowanie rozwiązań, które posiadają zarówno wymagane jak i przydatne w codziennej pracy funkcje, a tym samym w pełni pozwalają spełnić pokładane oczekiwania.

Bierzemy również udział w spotkaniach Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin funkcjonującego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Forum służy doskonaleniu wiedzy i podnoszeniu kompetencji w zakresie gospodarki przestrzennej i budownictwa. Umożliwia także wymianę poglądów oraz doświadczeń w celu popularyzacji dobrych praktyk i rozwiązań.