DLACZEGO MY?

Bez kompromisów

Jak w większości przypadków, tak i kwestii profesjonalnych rozwiązań informatycznych, muszą one posiadać solidne podstawy, które zapewnią niezakłóconą, efektywną pracę oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Na rynku dostępnych jest sporo systemów opartych na technologii tzw. „chmury”. W przypadku tego typu rozwiązania użytkownik jest w pełni uzależniony od połączenia internetowego oraz w całości polega na usługodawcy.

Często nieuwzględnianą kwestią jest również lokalizacja serwerów, które wykorzystuje usługodawca. W większości przypadków są to serwery zlokalizowane poza granicami kraju, które nie stanowią własności usługodawcy, a tym samym nie ma on nad nimi pełnej kontroli.

Solidne podstawy

Podstawą naszych systemów są rozwiązania oparte o lokalny serwer zlokalizowany na terenie urzędu oraz o niezależność od połączenia internetowego podczas wykonywania większości codziennych obowiązków.

Tego typu podejście przekłada się na istotne kwestie, wśród których szczególnie warto wymienić:

  • brak konieczności ponoszenia kosztów związanych z samym dostępem do systemu
  • zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych
  • możliwość wykonywania obowiązków przy braku połączenia z Internetem
  • zwiększenie komfortu i szybkości pracy