SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ IPmap

System Informacji Przestrzennej to system informacyjny, który jest odpowiedzialny za:

 • przechowywanie
 • zarządzanie
 • przetwarzanie
 • udostępnianie

danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym. Obiektami w SIP mogą być zarówno obiekty naturalne i sztuczne, jak i szereg zjawisk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych.

Beneficjentami systemów typu SIP są przede wszystkim podmioty, które z racji swojej działalności operują danymi o charakterze przestrzennym. Są to np. ośrodki naukowe, firmy sektora prywatnego, a przede wszystkim jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Ideą funkcjonowania SIP jest organizacja danych w postaci poszczególnych warstw. Ilość, wielkość oraz tematyka przechowywanych w nich informacji nie jest w żaden sposób ograniczona i zależy od indywidualnych potrzeb użytkowników systemu.

System IPmap jest nowoczesnym narzędziem przeznaczonym dla administracji samorządowej. IPmap jako System Informacji Przestrzennej umożliwia graficzną prezentację gromadzonych i przetwarzanych informacji.

System podzielony jest na dwie części:

 • wewnętrzną – pracującą po stronie Urzędu, dostępną jedynie dla Pracowników Urzędu, składającą się z modułów usprawniających wykonywanie codziennych obowiązków i umożliwiających szybkie pozyskiwanie informacji – m.in. odnośnie mienia gminnego, numeracji adresowej, EGiB, SUiKZP / MPZP itp. Cześć wewnętrzna umożliwia dostęp do części opisowej EGiB – (nr ksiąg wieczystych, informacje o właścicielach działek, dane odnośnie użytków) bez konieczności łączenia się ze Starostwem poprzez Internet. Dostęp do poszczególnych modułów jest zabezpieczony koniecznością podania loginu i hasła. Ponadto, w ramach konkretnych aplikacji możliwe jest określenie indywidualnych praw użytkownika tj. praw administratora, praw do edycji danych oraz praw jedynie do podglądu danych bez możliwości ich modyfikacji. Aplikacje umożliwiają jednoczesną pracę kilku użytkowników na różnych stanowiskach.
 •  zewnętrzną – przeznaczoną dla osób spoza Urzędu – mieszkańców, inwestorów lub turystów, którzy poprzez specjalny portal mapowy są w stanie zapoznać się z przydatnymi informacjami oraz danymi, których publikacja jest niejednokrotnie obowiązkiem gminy. Dostęp do portalu mapowego możliwy jest poprzez typowe przeglądarki internetowe i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania tzw. wtyczek.

System IPmap jest instalowany na lokalnym serwerze w Urzędzie, którego właścicielem jest Gmina. Takie podejście sprawia, że:

 • do codziennej pracy nie jest konieczne stałe połączenie z Internetem, zarówno prędkość jak i niezawodność łącza jest nieistotna
 • dane, zwłaszcza graficzne, są przetwarzane znacznie szybciej, ponieważ są wyświetlane w dedykowanym, desktopowym programie przystosowanym do pracy z danymi graficznymi – zarówno wektorowymi jak i rastrowymi, a nie poprzez mało wydajną przeglądarkę internetową
 • dzięki pracy w lokalnej sieci zachowane zostaje większe bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a trzeba mieć na względzie fakt, iż w bazie danych przechowywane są dane osobowe

Modułowa budowa Systemu IPmap

zapewnia realizację wszelkich niezbędnych dla systemu SIP funkcjonalności. Niemniej w przypadku poszczególnych realizacji istnieje możliwość (a zwykle konieczność) indywidualnego dostosowania go do potrzeb wynikających z istniejących lokalnie warunków. Modułowa budowa systemu umożliwia wykorzystanie tylko wybranych jego części lub w razie potrzeby, stworzenia nowych modułów realizujących nieprzewidziane w systemie zadania konieczne przy danej implementacji.

Realne korzyści zamiast pustych obietnic

Wdrożenie Systemu IPmap w gminie niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści, wśród których najważniejsze to:

 • ułatwienie i usprawnienie pracy pomiędzy poszczególnymi referatami w urzędzie
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej i Dyrektywą INSPIRE
 • usprawnienie obsługi interesantów – zarówno w urzędzie jak i poprzez Internet
 • uatrakcyjnienie działań związanych z promocją Gminy w zakresie turystyki oraz inwestycji, poprzez prezentację danych na portalu mapowym
 • praca z jednym spójnym systemem z nielimitowanym dostępem do zasobów
 • błyskawiczny dostęp do coraz większej ilości danych
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły, w tym również tworzone na indywidualne zamówienie