MODUŁ IPinwestycje

Moduł IPinwestycje służy zarządzania informacjami o terenach inwestycyjnych umożliwiając m.in.:

  • wprowadzanie informacji o działkach lub terenach przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  • wprowadzanie informacji o obszarach SAG, SSE wraz z towarzyszącą infrastrukturą, np. wodociągami, liniami energetycznymi
  • wprowadzanie informacji widocznych jedynie po stronie urzędu, np. notatki dotyczące rozmów z inwestorami itp.
  • prezentowanie danych na podkładzie EGiB, MPZP, Studium
  • dołączanie zdjęć do obiektów
  • dokonywanie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni (dostępna opcja przyciągania do linii i wierzchołków)
  • skorzystanie z kompozytora wydruków umożliwiającego dokonanie dowolnego wydruku w wybranej skali, z dodatkowymi opisami tekstowymi
  • publikację wybranych danych na ogólnodostępnym portalu mapowym IPportal