MODUŁ IPpoi

Moduł IPpoi służy do zarządzania tzw. punktami POI, którymi mogą być np.: szkoły, urzędy, apteki, bankomaty, zabytki, wydarzenia i umożliwia m.in.:

  • wprowadzanie i edycję informacji dotyczących POI
  • ustawianie indywidualnej ikony reprezentującej dany punkt POI
  • szybkie wyszukiwanie punktów POI z opcją wskazania lokalizacji
  • dołączanie galerii zdjęć związanych z określonym punktem
  • sterowanie widocznością punktu POI na portalu mapowym IPportal
  • ustawienie wyświetlania punktu POI na portalu mapowym IPportal w ustalonym zakresie czasowym
  • dokonywanie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni (dostępna opcja przyciągania do linii i wierzchołków)
  • skorzystanie z kompozytora wydruków umożliwiającego dokonanie dowolnego wydruku w wybranej skali, z dodatkowymi opisami tekstowymi