WDROŻENIA

Podobne zadania - różne potrzeby

Pomimo licznych podobieństw w zadaniach jakie stoją przed gminami, sam sposób ich realizacji może przebiegać w nieco odmienny sposób. Wynika to z wielkości samej gminy, liczby mieszkańców, jak również uwarunkowań po stronie samego urzędu - czyli między innymi struktury organizacyjnej i stanu zatrudnienia.

Nie ma dwóch identycznych wdrożeń, ponieważ nie ma dwóch identycznych gmin

Tworząc nasze rozwiązania wzięliśmy pod uwagę wspomniane różnice i zdecydowaliśmy się na wprowadzenie rozwiązań modułowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji, w której gmina otrzymuje system, w którym spora cześć funkcji pozostaje niewykorzystana, a za którą trzeba było zapłacić.

Dzięki modułom system jest dostosowany do realiów panujących w urzędzie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby system został w przyszłości uzupełniony o dodatkowe możliwości, lecz dopiero w sytuacji, gdy pojawi się na nie realne zapotrzebowanie.