MODUŁ IPcmentarz

Moduł IPinwestycje służy zarządzania informacjami o terenach inwestycyjnych umożliwiając m.in.:

  • wprowadzanie informacji o działkach lub terenach przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  • wprowadzanie informacji o obszarach SAG, SSE wraz z towarzyszącą infrastrukturą, np. wodociągami, liniami energetycznymi
  • wprowadzanie informacji widocznych jedynie po stronie urzędu, np. notatki dotyczące rozmów z inwestorami itp.
  • prezentowanie danych na podkładzie EGiB, MPZP, Studium
  • dołączanie zdjęć do obiektów