MODUŁ IPportal

Moduł IPportal służy do prezentacji wybranych danych pochodzących m.in. z wewnętrznej części systemu IPmap i umożliwia m.in.:

 • sterowanie widocznością poszczególnych warstw tematycznych
 • sterowanie przezroczystością wybranych warstw tematycznych
 • wyszukiwanie działek, punktów adresowych, POI
 • wyświetlanie informacji o obiektach po ich wskazaniu na mapie
 • wyświetlanie zasięgów MPZP
 • wyświetlanie legend dotyczących MPZP/Studium
 • bezpośredni dostęp do tekstów uchwał dotyczących MPZP oraz Studium
 • publikację punktów adresowych/ulic z modułu IPemuia
 • wyświetlanie danych z modułu IPinwestycje
 • dokonywanie przybliżonych pomiarów odległości i powierzchni
 • generowanie poglądowych wydruków mapy
 • podczytywanie warstw zewnętrznych za pomocą usługi WMS